Grubost cijevi od nehrđajućeg čelika

Površinska hrapavost cijevi od nehrđajućeg čelika odnosi se na sitne nagibe i neravnine malih vrhova i dolina obrađene površine. Udaljenost (valna udaljenost) između njegova dva vrha ili dvije doline vrlo je mala (ispod 1 mm), a pripada pogrešci mikro geometrije. Što je manja hrapavost površine, površina je glađa.


Površinska hrapavost se obično stvara korištenom metodom obrade i drugim faktorima, poput trenja između alata i površine dijela tokom obrade, plastične deformacije metala površinskog sloja tokom razdvajanja strugotine i visokih frekvencijskih vibracija u sistemskom procesu. Zbog različitih načina obrade i materijala od cijevi od nehrđajućeg čelika, dubina, gustoća, oblik i tekstura tragova koji se ostavljaju na obrađenoj površini različiti su.


Površinska hrapavost usko je povezana s odgovarajućim svojstvima, otpornošću na habanje, čvrstoću na zamor, krutost kontakta, vibracije i buke mehaničkih dijelova itd., I ima važan utjecaj na vijek trajanja i pouzdanost mehaničkih proizvoda. Ra općenito se koristi za označavanje.


Različite hrapavosti površine, pogledajte tablicu ispod.

Karakteristike površine

Vrijednost površinske hrapavosti (Ra)

Primjeri metoda obrade

Jasno vidljive tragove noža

Ra100, Ra50, Ra25

Grubo točenje, grubo brušenje, grubo glodanje, bušenje

Blago vidljive tragove noža

Ra12.5, Ra6.3, Ra3.2

Fino struženje, fino brušenje, fino glodanje, grubi šarki, grubo brušenje

Nema vidljivih tragova obrade

Ra1.6, Ra0.8, Ra0.4

Fino struženje, fino brušenje, fino zglob, brušenje

Tamna sjajna površina

Ra0.2, Ra0.1, Ra0.05

Brušenje, honiranje, super fino brušenje, poliranje


Grubost zida od nehrđajućeg čelika obično se odnosi na apsolutnu hrapavost (ε) i relativnu hrapavost (ε / D).

Relativna hrapavost odnosi se na odnos visine hrapavosti ispupčenja (apsolutna hrapavost) ε zida cijevi i unutrašnjeg promjera D cijevi, to jest, ε / d.

Apsolutna hrapavost predstavlja prosječnu visinu izbočenog dijela unutrašnjeg zida cijevi. Pri odabiru treba uzeti u obzir faktore kao što su korozija, abrazija, skaliranje i upotreba tekućine na zidu cijevi. Na primjer, za bešavne čelične cijevi, kada je tekućina naftni plin, zasićena para, suvi komprimirani zrak i druga manje korozivna tekućina, može se odabrati apsolutna hrapavost ε = 0,2 mm; pri transportu vode, ako je kondenzat (sa zrakom), može se odabrati ε = 0,5 mm; za čistu vodu, ε = 0,2 mm; za neobrađenu vodu, ε = 0,3-0,5 mm; za kiseline, alkalije i drugu korozivnu tečnost može se odabrati = 1 mm ili više.